Môn đào tạo

Môn đào tạo
PIANO CƠ BẢN

PIANO CƠ BẢN

Ngày đăng: 15/06/2022 07:21 PM

Music Garden giảng dạy Piano từ cơ bản đến nâng cao theo giáo trình Mỹ, dành cho mọi lứa tuổi - Nhận học viên từ 5 tuổi
PIANO NÂNG CAO

PIANO NÂNG CAO

Ngày đăng: 19/06/2022 09:39 PM

Dành cho mọi lứa tuổi * Trình diễn các tác phẩm cổ điển, hiện đại * Đệm hát
ORGAN CƠ BẢN - NÂNG CAO

ORGAN CƠ BẢN - NÂNG CAO

Ngày đăng: 19/06/2022 09:41 PM

Dành cho mọi lứa tuổi * Trình diễn các tác phẩm cổ điển, hiện đại * Đệm hát
GUITAR CƠ BẢN - NÂNG CAO

GUITAR CƠ BẢN - NÂNG CAO

Ngày đăng: 19/06/2022 09:43 PM

Dành cho mọi lứa tuổi * Trình diễn các tác phẩm cổ điển, hiện đại * Đệm hát
VIOLON CƠ BẢN - CHUYÊN NGHIỆP

VIOLON CƠ BẢN - CHUYÊN NGHIỆP

Ngày đăng: 20/06/2022 02:22 AM

Giành cho mọi lứa tuổi * Trình diễn các tác phẩm cổ điển, hiện đại * Hoà âm ca khúc * Giáo trình SUZUKI
NHẢY HIỆN ĐẠI - AEROBIC

NHẢY HIỆN ĐẠI - AEROBIC

Ngày đăng: 20/06/2022 02:24 AM

* Lớp từ 4 - 10 tuổi * Lớp từ 10 - 15 tuổi
SEXY DANCE

SEXY DANCE

Ngày đăng: 20/06/2022 02:27 AM

* Dành cho người lớn * Bán chuyên và chuyên nghiệp
YOGA ẤN ĐỘ

YOGA ẤN ĐỘ

Ngày đăng: 21/06/2022 09:59 AM

Giáo viên được đào tạo bài bản, có chứng chỉ
MÚA ĐƯƠNG ĐẠI - BALLET

MÚA ĐƯƠNG ĐẠI - BALLET

Ngày đăng: 23/06/2022 02:38 PM

Nhận học viên từ 4 tuổi
Zalo
Hotline